Get In Touch

257- 1460 Main St. North Vancouver, BC 

V7J1C8

BodynMindAligned@gmail.com

7789261346

چهارگام تا موفقیت

February 22, 2018

 

1-  تصمیم بگیرید چه چیزهایی را می خواهید

 

اکثر مردم دربرابر سوال هدف زندگی شما چیست و یا چه چیزی از زندگی خود می خواهید ، عموما سکوت کرده  و درصورت پاسخ،  اهدافی را بیان می کنند که تحت تاثیر دیگران آن اهداف را انتخاب کرده اند. این مقاله به شما کمک خواهد کرد که آنچه شما واقعا از زندگی می خواهید را شناسایی کرده و بتوانید اهداف خود را به اهدافی قابل دستیابی و الهام بخش تبدیل کنید.

 

2- باور کنید می توانید آنها را بدست آورید

افراد بسیاری خود را از اهدافی که واقعا دوست دارند دور نگه می دارند زیرا آنها باور دارند که نمی توانند آرزوهای درست و حقیقی را بدست آورد. عموما مردم به علت ترس از تغییر و یا شکست، به اهداف خود نمی رسند و یا حتی برای آن تلاش نمی کنند. این مطالب به شما کمک خواهد کرد تا در مورد زندگی خود آگاهی بدست آورید و بدانید که شما نیزمی توانید با اعتماد به نفس درراه رسیدن به موفقیت قدم بردارید زیرا تمامی ابزار لازم را درخود دارید. هرآنچه را که بخواهید برای شما ممکن خواهد بود.

 

3- برای موفقیت برنامه ریزی کنید

حتی بسیاری از اهداف مطلوب هم نمی توانند بدون یک برنامه عملی و جامع به سرانجام رسند. اغلب مردم هنگامی که به اهداف خود نمی رسند و یا تلاش آنها با شکست مواجه می شود، دلسرد می شوند. علت اصلی این اتفاق آن است که اهداف با فکر و اندیشه انتخاب نشده و یک برنامه ی موثر برای آن وجود نداشته است. با انجام برنامه ریزی دقیق و ساده و قدم برداشتن طبق برنامه می توان به موفقیتهای بزرگ دست یافت.

 

4- با انگیزه باقی بمانید

حتی بهترین برنامه ممکن است ناموفق باشد در صورتی که فرد، آن را بدون انگیزه دنبال کند. متاسفانه بیشتر مردم، انگیزه ی خود را به دست شانس می سپارند – آنها آنقدرکار را به تاخیر می اندازند  تا زمانی که انگیزه خود را از دست می دهند. راههایی بیابید که همچنان شما را با انگیزه نگه میدارد. بودن با افراد مثبت - خواندن کتابهای انگیزشی- تکرار جملات تاکیدی و موارد دیگر می توانند در این مسیر به شما کمک بزرگی نمایند.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

اعتماد به نفس
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square