Get In Touch

257- 1460 Main St. North Vancouver, BC 

V7J1C8

BodynMindAligned@gmail.com

7789261346

تست اراده درونی دربرابر تلقینات بیرونی

February 26, 2018

 

 

تست اراده درونی درمقابل تلقینات بیرونی:

 

تاثیر جامعه بر فرد از چشم هیچ کس پوشیده نیست. افرادی که از اراده درونی ضعیفی برخوردار هستند معمولا دچار تزلزل در انتخابهای خود شده و معمولا دنباله رو اطرافیان و یا تاثیرات حاکم بر جامعه می شوند.

با انجام تست زیر می توانید میزان اراده خود را در برابر تاثیرات اطراف خود سنجیده و در صورت لزوم در صدد تقویت اراده درونی خود بر آیید: 

 

1- من معمولا هر چیز که بخواهم در زندگی ام بدست می آورم.

درست غلط

2- من همه اخبارو اتفاقات جدید را پیگیری می کنم.

درست غلط

3- من هیچوقت جایگاه خودم را در مقابل دیگران نمی دانم.

درست غلط

4- من اصلا به " شانس " اعتقادی ندارم.

درست غلط

5- من فکر می کنم به راحتی می توانم بلیط بخت آزمایی برنده شوم.

درست غلط

6- اگردرانجام وظیفه و یا رسیدن به هدفم موفق نباشم نا امید شده ودیگرادامه نمیدهم.

درست غلط

7- من معمولا دیگران را قانع می کنم که کارها را به روشی که من می گویم انجام دهند.

درست غلط

8- مردم می توانند در کنترل جرم و جنایت سهم بزرگی داشته باشند.

درست غلط

9- موفقیتهای من در زندگی بخاطر خوش شانسی من بوده.

درست غلط

10- ازدواج برای بیشتر آدمها یک قمار به حساب می آید.

درست غلط

11- انسانها باید سرنوشت خودشان را تعیین کنند.

درست غلط

12- رای دادن به نظر من اهمیتی ندارد.

درست غلط

13- زندگی من سرشار از وقایع بدون ربط و ناگوار است.

درست غلط

14- من هرگز برای چیزی که مطمئن نیستم ریسک نمی کنم.

درست غلط

15- من خودم برای خودم احترام و افتخار می آفرینم.

درست غلط

16- افراد تنها زمانی ثروتمند می شوند که ریسک کنند.

درست غلط

17- مدیران زمانی موفق هستند که به سختی کار کنند و زحمت بکشند.

درست غلط

18- پشتکار و سخت کوشی معمولا به موفقیت می انجامد.

درست غلط

19- خیلی سخت هست که دوستان واقعی ام را شناسایی کنم.

درست غلط

20- معمولا دیگران زندگی من را کنترل می کنند.

درست غلط

 

امتیاز دادن:اگر به سوالهای زیر پاسخ "غلط" دادید – به خودتان 5 امتیاز دهید.2-3-5-6-9-10-12-13-14-16-19-20

 

اگر به سوالهای زیر پاسخ " درست" دادید – به خودتان 5 امتیاز دهید.1-4-7-8-11-15-17-18

-نتیجه:

0-15 : به شدت تحت تاثیرات و تلقینات بیرونی

20-35: تحت تاثیرات و تلقینات بیرونی

40-60: تحت تاثیر تلقینات بیرونی و درونی

65-80: دارای اراده درونی

85-100 : بسیار مقاوم در مقابل تلقینات و تاثیرات بیرونیتست

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

اعتماد به نفس
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square