Get In Touch

257- 1460 Main St. North Vancouver, BC 

V7J1C8

BodynMindAligned@gmail.com

7789261346

ده نکته دررابطه با پربار کردن زندگی روزمره

December 6, 2017

 

بسیاری ازآدمها بیشتر زندگی خود را در یک حالت بی فکری همراه با عدم آگاهی بسر می برند که این حالت در دراز مدت به آنها احساس سردرگمی و بی هدفی در زندگی می دهد. 

درواقع همه ما به اندازه های مختلف از جایگاهی که هستیم و یا مسیری که قرار است طی کنیم نا آگاهیم. قدرت بازنگری خود می تواند ما را در جایگاه اصلی خود نگه داشته و از بیراهه رفتن نجاتمان دهد. به این معنا که اگر هر لحظه با آگاهی کامل از افکارو رفتار خود آگاه باشیم می توانیم درمسیرهدف زندگی خود حرکت کنیم. 

 

روی هر یک از جملات زیر 2-3 دقیقه فکر کرده سپس افکار و عقاید خود را در مورد آن بنویسید. این کار به خود بازنگری ما کمک کرده وبه این روش می توانیم مدام در حال آگاهی و بازنگری خود باشیم:

 

1- بهترین راه برای بهره مند شدن از تمامی لحظات زندگی- توجه کردن- است. این راهی است که ما را به آگاهی می رساند. Jon Kabat-Zinn

2- من به دنیا نیامده ام که برای شما زندگی کنم. شما هم در این دنیا بخاطرمن زندگی نمی کنید. Bruce Lee

3- آگاهی به معنای هوشیاری است. یعنی حضور آگاهانه درکاری که انجام می دهید. Jon Kabat-Zinn

4- انسانهای بسیاری دراین جهان زندگی می کننداما تعداد کمی ازآنها معجزه زندگی را لمس می کنند. Thích Nhất Hạnh,

5- هیچ کاری را برای آنکه فقط انجام داده باشید انجام ندهید. تصمیم بگیرید هرکاری را با آرامش ودرکمال توجه انجام دهید. لذت ببرید و با کاری که انجام می دهید یکی شوید.ThíchNhất Hạnh

6- " لحظه حال " تنها زمانی است که ما حاکم آن هستیم. ThíchNhất Hạnh

7- تمامی افکارخود را باور نکنید. افکار فقط  افکار هستند و لزوما واقعی نیستند. AllanLokos

8- زمانی که ما ذهن خود را بیش از حد درگیر شلوغی های دنیوی می کنیم ارتباطمان را با جهان هستی و خودمان قطع می کنیم. Jack Kornfield

9- هرچیزی که یک شروعی دارد - پایانی هم خواهد داشت. پس آرامش خود را حفظ کنید . همه چیز سرجای خودش خواهد بود. Jack Kornfield

10- "خرد" می گوید ما هیچی نیستیم . عشق می گوید ما همه چیز هستیم. زندگی بین این دو حالت درجریان است. Jack Kornfield

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

اعتماد به نفس
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square