Get In Touch

257- 1460 Main St. North Vancouver, BC 

V7J1C8

BodynMindAligned@gmail.com

7789261346

Dr. SARA PIRI

سارا پیری، متولد ١٣٥٧ تهران، فارغ التحصیل دانشگاه هنر تهران، دانشگاه مارسی فرانسه، دانش آموخته دانشگاه سوربون پاریس و دارای دكتری با گرایش تحلیل هنر در گروه تحقیقاتی فرهنگ واجتماع دانشگاه پاریس شرق است. رویكردهای روان شناختی محور اصلی پژوهش ها و فعالیتهای علمی او است كه به پیشینه ی آموزشی و پژوهشی اش در حیطه رشد شخصی و حوزه های متفاوتی از روان شناسی های اومانیستی باز می گردد .
او امروز در كنار تدریس در دانشگاه، به برگزاری سمینارها، كارگاه ها و دوره های آموزشی متعددی مشغول است كه می توان از بین آنها به كارگاه پی آر آی، متد كنترل ذهن سیلوا و جانشویی ) آرمیدتن و روان ( اشاره كرد.
او همچنین مترجم كتاب " توهم " ، رهایی از احساس های مخرب بر اساس متد PRI است كه به تازگی در ایران به چاپ رسیده است. براساس فلسفه ی PRI بسیاری از رفتارهای ناخوشایند ما مانند خشم، هیجانات غیرضروری افسردگی، اضطراب، یاس ریشه در ناخودآگاه ما دارد . پی آر ای روشی نوین برای رهایی ما از کدهای است که از گذشته در ناخودآگاه ما ثبت شده. هدف پی آر ای رهایی از گذشته و روبرو شدن با لحظه ی حال است بی آنکه واکنشهای اتوماتیک ما در درک ما از لحظه ی حال تاثیر بگذارد. در این روش با برنامه ریزی مجدد مغز احساسی یاد میگیریم که چگونه از واکنشهای ناآگاهانه ای که در زندگی
روزمره داریم اجتناب کنیم و با درک واقعیت لحظه ی حال پاسخی متناسب و فراخور واقعیت داشته باشیم .
هنگامیکه با روش پی آر ای کار میکنید متوجه میشوید که بسیاری از مشکلات شما که به نظرمیرسد مربوط به شرایط موجود است در واقع ریشه در گذشته ی شما دارد. برای مثال آیا شما :
- اغلب نیازهای دیگران را بر نیاز خودتان ترجیح میدهید؟ قصد فردی مشخصی ندارید و معمولا درخدمت دیگرانید.
- اغلب فکر میکنید بقیه مقصر هستند و دیگران یا شرایط را بخاطر ناکامیهای خود سرزنش میکنید؟
- پراسترس و عصبانی هستید و این مساله در زندگی شخصی و حرفه ای شما تاثیر گذاشته است؟
- مدام خود را سرزنش میکنید، مقصر میدانید و از احساس بی ارزشی رنج میبرید؟
- معمولا احساس خستگی و بی حوصلگی میکنید و سطح انرژی شما پایین است؟
- معمولا سرتان شلوغ است و کارهای زیادی برای انجام دادن دارید و وقت شما همیشه پر است؟
- از کمال طلبی و سخت گیری بیش از اندازه نسبت به خود خسته شده اید ؟
- برایتان مهم است بدانید چه اسیب هایی ناخواسته و خواسته به فرزندانتان میزنید؟
- ترسهای غیر واقعی مانند ترس از تاریکی، تنهایی، یا صحبت کردن در جمع را دارید؟
اگر یکی ازموارد بالا در مورد شما صدق میکند شرکت در کلاسهای پی آر آی به شما توصیه میشود.

کارگاه آموزشی :
Past Reality Integration
بدرود احساسات ناخوشایند گذشته
Saturday, 15th September, 2018
Sunday, 16th September, 2018
10 am- 6 pm
604 518 6519- 778 926 1346

روزاول:


✦ معرفی كارگاه و آشنایی عمومی با بخش ناخوداگاه ذهن به عنوان ریشه رفتارهای اتوماتیک واحساس های ناخوشایند و غیرارادی
✦ معرفی متد پی آر آی و آشنایی با پنج وضعیت دفاعی روان بر اساس این متد
✦ آزمون فردی پی آر آی به منظور شناسایی نظام روانی هر شرکت کننده
✦ معرفی اولین وضعیت دفاعی روانی بر اساس تکنیک پی آر ای و شناسایی آن در زندگی روزمره
✦ - تمرین های عملی و ارائه راهكار مؤثر برای غلبه بر احساس های نامطلوب حاصل از این دفاع مثل احساس بی ارزشی ، فقدان یا كمبود اعتماد به نفس، افسردگی و سرزنش مدام خود


روز دوم:


✦ شناخت زیرساخت و دلایل احساس اضطراب، عجول بودن، هیجانهای كاذب و یاس و ارائه راهکارها و تمرینات عملی برای غلبه بر آنها
✦ شناخت زیرساخت و دلایل احساس خشم، حسادت، بدبینی، احساس قربانی بودن وخود برتربینی و ارائه راهکار و تمرینات عملی برای غلبه بر آنها
✦ شناخت دلایل اهمال كاری، بی تفاوتی، به تعویق انداختن و ناتوانی در بیان و ابرازاحساس وارائه و تمرین راهکار
✦ تماس با عمیق ترین خواست ها درباره خود و در ارتباط با عزیزان
✦ تشخیص ترسهای واقعی و ترسهای غیر واقعی و توهم
✦ تمرین های عملی برای غلبه بر ترس و ناتوانی