Get In Touch

257- 1460 Main St. North Vancouver, BC 

V7J1C8

BodynMindAligned@gmail.com

7789261346

روابط عاطفی تکامل یافته

 چگونه زندگی مشترک خود را سرشار از عشق ومحبت سازیم:

ما انسانها همیشه به دنبال برقراری یک نوع رابطه عاشقانه پایدار هستیم. ایجاد این رابطه بین دو نفر به دلایل مختلف صورت می پذیرد:

1- بر اساس نیازهای غریزی جنسی و طبیعی که در وجود ما نهاده شده-

2- به دلیل نیازهای مادی زندگی که یکی از طرفین سود بیشتری می برد و یا ایجاد این رابطه از نظر مادی به نفع هر دو طرف خواهد بود-

3- نیازهای عاطفی که ما ان را عشق می نامیم . این نوع رابطه از دو دسته قبلی عمیق تر بوده و هیچیک از طرفین به فکر سود و بهره بری مادی و یا جنسی از طرف مقابل نمی باشد.

 در این دوره اموزشی - ما به بررسی جوانب و نشانه های عشق واقعی و غیرواقعی پرداخته و به شما نشان می دهیم که چگونه یک رابطه عاشقانه و تکامل یافته را ایجاد و برای زمان طولانی -شاد و سالم نگه دارید.

 • اگر در یک رابطه چندین ساله قرار داشته و مایلید هیجانات و عشق بیشتری به زندگی خود اضافه کنید-

 • اگر به تازگی وارد رابطه ای شده و مایل به قوی کردن و ساختن این رابطه به شکل درست واصولی هستید-

 • اگر به هر دلیلی زندگی مشترک شما به انتها رسیده و میخواهید از این رابطه با تجربه درستی بیرون بیایید و مشکلات قبلی را در زندگی جدید تکرار نکنید-

 • و یا اگر هنوز وارد رابطه ای نشده و مایلید اطلاعات درستی در زمینه ایجاد روابط عاطفی دریافت نمایید-  

در این صورت گذراندن دوره اموزشی زیر را به شما پیشنهاد می کنم:

مرحله اول: 

درک موضوع عشق -

 • تفاوت دوست داشتن و عاشق حقیقی بودن

 • اعتیاد به عاشق شدن و چرخه دراماتیک ان 

 • یک رابطه سالم و تکامل یافته چگونه است

 • بازتاب خود 

مرحله دوم: 

از بین بردن الگوهای رفتاری- 

 • علایم هشدار دهنده

 • متوقف کردن چرخه 8 سرگردان

 • روبرو شدن با الگوهای رفتاری قدیمی

 • نقشه و راهنمای روابط عاطفی

 • انباشته های در طول زمان

 • استقرار باور جدید

مرحله سوم: 

برقراری ارتباط و کارتیمی-

 • استراتژیهای خاص در مورد برقراری ارتباط که بسیار موثر میباشد

 • چگونگی برقراری ارتباط بین زوجین

 • استفاده کردن از طرز تفکر TEAM

 • زبان عشق ورزی

مرحله چهارم:  

بخشش-

 • قدرتی که در بخشش هست

 • مراحل تکاملی بخشش

 • زبان معذرت خواهی

مرحله پنجم: 

خوشحالی حقیقی-

 • مرحله اول شادمانی

 • مرحله دوم شادمانی

 • اصول و قوانین شادی

مرحله ششم: 

ایجاد چشم اندازی ایده ال برای اینده-

 • موارد غیر قابل مذاکره که باید همینطور پذیرفته شوند

 • ایجاد یک ساختار جدید برای رابطه ای که در ان هستیم

 •  فرد مناسب بودن برای رابطه رویایی که انتظارش را داری

 •  موارد مهمی که به برقراری و ادامه زندگی عاشقانه شما کمک می کند