Get In Touch

257- 1460 Main St. North Vancouver, BC 

V7J1C8

BodynMindAligned@gmail.com

7789261346

راهنمای هدف زندگی

Life Purpose Coaching

برنامه كلاسهاي Life Purpose Coaching:

1-     مرحله اول:  

تلقینات و تاثیرات برگرفته از دوران کودکی

اشتیاق و میل درونی به چیزی و یا به  هنري                                                

استعداد و مهارت ذاتی در انجام دادن بعضی کارها بدون گذراندن اموزشها ی خاص

2-    مرحله دوم: 

شخصیت شناسی 

اتفاقات مهم و یا ناگواری که باعث تغییر مسیر زندگی ما شدند

هم زمانی بعضی از اتفاقات در زمانهای خاص                                      

3-    مرحله سوم: 

برداشتن موانع فکری از سر راه که باعث تحقق نیافتن خواستها و اهداف ما در زندگی می شوند

انتخاب دیدگاه ها و باورهایی که به ما قدرت و استقامت می بخشند

گفتن " نه " به کلمه " اما"                                     

4-    مرحله چهارم: 

پس گرفتن قدرتهای از دست رفته

شفاف سازی هدفمان زندگی

نوشتن بیانیه و قطعنامه زندگی برای خودمان

باز نویسی و بازنگری داستان زندگیمان از دیدگاه جدید

                                               

اگر می خواهید خوشبخت باشید زندگیتان را به یک هدف گره بزنید نه به انسانها و اشیا.
البرت انیشتین

انسان در تمامی دورانها با سوال از کجا امده ام ؟ چرا به این دنیا امدم ؟ اینجا باید چکارکنم وبه کجا دارم میروم روبرو بوده است. 

برخی ازما درطول زندگی به دنبال جواب این سوالها رفته , بعضی دیگر نیزجواب قانع کننده ای دریافت نکرده و کل سوال را پاک می کنیم. البته گروهی هم هستند که به این سوالها باور نداشته و اغازو پایانی جز این زندگی خاکی برای انسان قایل نیستند. 

فرقی نمی کند شما درکدام گروه قرار دارید. تنها تفاوتش در تعیین اهدافتان و همچنین نوع برخوردتان با اتفاقات ناگوارخواهد بود.

ما دو گزینه برای رویارویی با اتفاقات بد زندگی داریم: 1- می توانیم بگذاریم ان اتفاقات رویمان تاثیر ناخوشایند گذاشته و ما را بی هدف و بی انگیزه کرده 2- اتفاقات پیش امده را به عنوان پله های ترقی و پیشرفت بررسی کرده - درسهای خود را گرفته و در راه رسیدن به هدفمان از انها استفاده کنیم.

 

  • اگرهنوز به دنبال جواب این سوالها هستید و می خواهید با تمام وجودتان زندگی را دریابید-

  • اگر می خواهید هدف زندگیتان را پیدا کرده و در مسیر ان حرکت کنید-

  • اگر دوست دارید شغلی را که انتخاب می کنید در راستای هماهنگی با خود واقعیتان باشد-

  • اگر دوست دارید چیزها وکارهایی را که به انها عشق می ورزید بیشتر به زندگیتان وارد کنید-

  • اگر می خواهید باورهای محدود کننده را با باورهای سازنده و قدرت بخش عوض کنید-

  • و در نهایت اگر می خواهید زندگی را از دید وسیعتری تماشا کرده واماده ورود به زندگی ایده ال خود شوید-

  • در این صورت گذراندن دوره های اموزشی زیر را به شما پیشنهاد می کنم.

 

زمانی که یاد می گیریم چگونه با عشق و علایق خود زندگی کنیم انوقت

می توانیم بگوییم به هدف نهایی خود دست یافته ایم.